Tel: 040 62 81 28 (9:00 - 12:00) | Email: katra@blescica-klub.si

OSNOVNE PRVINE RITMIČNE GIMNASTIKE

Osnovne ritmične prvine so skoki, obrati, ravnotežja in gibljivosti. Glede na zahtevnost so naštete ritmične prvine ovrednotene z nivoji A, B, C, D, E, F in G. Od programa vadbe in starostne skupine je odvisno, katere nivoje težin sme vaja vsebovati. Večino točk prinesejo osnovne prvine, poleg njih pa ritmičarke izvajajo še različna valovita gibanja s telesom ter elemente posebne umetniške vrednosti in mojstrstva, ki se od rekvizita do rekvizita razlikujejo. Sem sodijo tudi posebni meti in ujemi ter delo z rekvizitom brez pomoči rok.

Skoki

Za skoke je najbolj značilna faza leta, zato po njej običajno dobijo svoje ime. Pomembna sta seveda tudi odriv in doskok. Skoki so lahko z enonožnim odrivom, to so skoki visoko-daleč, ali skoki z dvonožnim odrivom, na primer prstan in raznožka.

Obrati

Obrati so rotacijska gibanja telesa okoli navpične osi. Izvajajo se na eni nogi, ločijo se po poziciji druge noge in po številu obratov. Obrati so podobni baletnim. Med najbolj prepoznavne sodita passé in attitude.

Ravnotežne stoje

Ravnotežne stoje se izvajajo na eni nogi. Stojna noga je na vzponu, druga noga pa je v določeni poziciji. Takšna poza mora biti zadržana določen čas. Ravnotežne stoje se lahko izvedejo z oporo rok ali brez opore. Raznolikost ravnotežnih stoj je zelo velika, tipične so pozicija passé, pozicija attitude, razovka ter razne ravnotežne stoje na kolenu.

Gibljivostni liki

Gibljivostni liki so prvine, pri katerih tekmovalka pokaže svojo gibčnost, predvsem gibljivost hrbta ali nog. V to skupino elementov sodijo na primer dvig in spust čez prste, vetrnica, vaga in zaklon pod horizontalo.