Tel: 040 62 81 28 (9:00 - 12:00) | Email: katra@blescica-klub.si

V ŠK Bleščica so dekleta razvrščena v tri vadbene skupine, in sicer začetna skupina, nadaljevalna skupina ter tekmovalna skupina. Začetnice vadijo prvo do tretje leto, enkrat tedensko po uro ali uro in pol. Nadaljevalke in tekmovalke so dekleta, ki vadijo več kot tri leta. Tekmovalke se udeležujejo tekmovanj v estetski in ritmični gimnastiki, ki so rekreativne narave in jih organizira društvo.

 

SKUPINA ZAČETNICE – ”ritmična pripravnica”

Starost: 3-8

Leta vadbe: 1-2

Nastopi letno: 2-3

Tekmovanje letno: 0

V skupini začetnic vadijo dekleta, ki so z vadbo šele pričela ali pa vadijo šele drugo leto. V začetni skupini učenke šele spoznajo kako potekajo treningi ritmične gimnastike v ŠK Bleščica in kaj ritmična gimnastika sploh je. V prvem letu dekleta opravijo ritmično pripravnico, kjer se naučijo osnove elementov ritmične gimnastike, nekaj lažjih težin ritmične gimnastike ter se tako pripravijo za delo v nadaljnjih letih vadbe. V začetnem letu vadbe se dekleta naučijo tudi pravilnega ogrevanja, kar je zelo pomembno za nadaljevanje vadbe v vseh kasnejših letih.

V prvem in drugem letu vadbe dekleta ponavadi delajo  brez ritmičnih pripomočkov, poudarek je namreč na osnovah gibanja s telesom in predpripravi na težje elemente, spoznajo pa tudi osnove baleta, ki predstavlja gibalno osnovo ritmične gimnastike.

Vse delo v začetnih skupinah poteka skozi igro in ples ter je prilagojeno za mlajša dekleta.

Dekleta, ki trenirajo v začetni skupini se letno udeležijo dveh ali treh nastopov, na tekmovanju pa še ne tekmujejo. Po končani ritmični pripravnici si dekleta prislužijo diplomo.

 

NADALJEVALNA SKUPINA – ”nadaljevalke”

Starost: 8-12

Leta vadbe: 2-4

Nastopi letno: 2-3

Tekmovanje letno: 1-2

V nadaljevalno skupino pridejo dekleta, ki so opravila ritmično pripravnico. V tej skupini vadijo dekleta, ki ritmično gimnastiko trenirajo drugo leto ali že več let (do 5 let). Treningi so v nadaljevalni skupini daljši in bolj strukturirani, več časa se nameni učenju novih elementov ritmične gimnastike, ki so nadgradnja tistih, ki so se jih dekleta naučila v začetni skupini. Več je tudi dela z različnimi ritmičnimi pripomočki. V prvih letih dekleta spoznajo katri pripomočki se pri ritmični gimnastiki uporabljajo, na leto pa se naučijo rokovati z dvema ali tremi izmed njih, spoznajo pa tudi osnove estetske gimnastike. V nadaljevalni skupini se dekleta v šolskem letu, tako kot v začetni skupini, udeležijo dveh ali treh nastopov. Poljubno se udeležijo tudi področnega rekreativnega tekmovanja (izjemoma tudi državnega) v ritmični in/ali estetski gimnastiki, ki poteka enkrat na leto. Po uspešno zaključeni vadbi v nadaljevalni skupini dekleta prejmejo motivacijsko nagrado, glede na število let vadbe, in sicer bronasto (1 leto vadbe), srebrno (2 leti vadbe), zlato (3leta vadbe) ali biserno (4 leta vadbe) bleščico.

 

TEKMOVALNA SKUPINA – ”tekmovalke”

Starost: 11-18+

Leta vadbe: 5- neomejeno

Nastopi letno: 3-4

Tekmovanje letno: 2-5

 

V tekmovalno skupino prestopijo dekleta, ki imajo željo po tekmovanju. Dekleta se v tej skupini naučijo težjih elementov gibanja s telesom ter rokovanj s pripomočki, ki ustrezajo tekmovalnemu pravilniku. Ker dekleta znajo že več stvari, v šolskem letu pripravijo tudi več nastopnih in tekmovalnih sestav. Treningi v tekmovalni skupini so večinoma tudi daljši in zahtevnejši, lahko potekajo tudi večkrat tedensko. Dekleta poznajo rokovanje z vsemi pripomočki, zato je izbor pripomočkov za nastop ali tekmovanje odvisen od želja deklet.

Dekleta, ki trenirajo v tekmovalni skupini se letno udeležijo enega ali dveh tekmovanj ritmične in/ali estetske gimnastike, ki so rekreativne narave. V dogovoru z vaditeljico pa lahko pripravijo tekmovalno sestavo, ki ustreza pravilniku kakovostnega programa in se tako udeležijo tudi tekmovanj A1, kjer pa tekmovanja potekajo tri do petkrat na leto. Športna tekmovanja so za dekleta dobra izkušnja, potekajo namreč v kontroliranem okolju in tako zmaga, kot poraz bistveno pripomoreta k širšemu razumevanju obvladovanja težavnih situacij.  Kljub večji količini vadbe pa se v ŠK Bleščica ne goji vrhunskega športa, temveč so cilji še naprej povezani z zdravim razvojem športnice ter z gojenjem skupinskega duha in veseljem ob športnem druženju.

Po zaključenem petem letu treniranja dekleta prejmejo motivacijsko nagrado diamantno bleščico, v primeru nadaljnjega treniranja pa postanejo častna članica ŠK Bleščica.