Tel: 040 62 81 28 (9:00 - 12:00) | Email: katra@blescica-klub.si

 

V Športnem klubu Bleščica želimo pritegniti najširši krog deklet na območju Ljubljane in njene okolice k rekreativni vadbi ritmične gimnastike. Vadbene skupine oblikujemo na vseh osnovnih šolah, kjer se za ta lep šport navduši primerno število deklet. Naš cilj je nuditi ritmičarkam veliko veselja brez prekomernih naporov, ki so sicer v tekmovalni smeri vsakega športa neizogibni. Letni vadbeni programi in tedenski treningi so skrbno pripravljeni, vaditeljice pa se trudijo, da načrte dobro izpeljejo. Najmanj dvakrat v letu priredimo nastope za starše, sorodnike in prijatelje. Dekleta tedaj pokažejo, kako potekajo vadbene ure in katere prvine so osvojile. Vrhunci nastopov so seveda skupinske vaje, saj njihova priprava zahteva največ truda, zato jih predstavijo s posebnim veseljem in ponosom.
Ritmična gimnastika združuje prvine baleta, modernega plesa, akrobatike in rokovanja z rekviziti – kolebnico, žogo, obročem, kiji in trakom. Pogosto jo povezujejo z umetnostjo, saj sta za prvine ritmične gimnastike značilni eleganca in gracioznost, vaje pa pripovedujejo čudovite izrazne zgodbe. Poleg ritmične gimnastike se v klubu ukvarjamo tudi z estetsko gimnastiko, ki je ritmični gimnastiki najbolj soroden šport (le da je to šport, ki ne uporablja pripomočkov, kot kolebnica, trak, žoga, obroč in kiji in le te nadomestijo še bolj pestri elementi gibanja s telesom).

Naš klub v številkah:

Ne želimo poudariti kvantitete, pa vendarle: le najboljši lahko postanejo tudi največji … V številkah vam predstavljamo največji klub ritmične in estetske gimnastike v Sloveniji:

Število vadečih deklet: 1200
Število vaditeljic: 37 + 10 pomočnic
Število lokacij, kjer izvajamo vadbo: 96 skupin, 56 šol, 19 krajev, 12 občin
Leta delovanja: 18 let
Nastopi letno: 186
Tekmovanja letno: 6
Ur tedensko: 7135min, kar je 119ur (oziroma 158 pedagoških ur po 45min)
UR letno: 4760 ur vadbe (oziroma 6320 pedagoških ur po 45min)
Načini vadbe: 7 (pripomočkov)

 

Odlike ritmične in estetske gimnastike:

– vzpodbuja kreativnost in izražanje z gibi
– gradi samozavest
– krepi smisel za red
– uči vztrajnosti pri doseganju ciljev in obvladovanja stresa
– preprečuje slabo držo in bolečine v hrbtu, saj vadba vključuje mnogo vaj za trebušne in hrbtne mišice
– razvija lepo in skladno postavo
– delo z rekviziti krepi smisel za koordinacijo in natančnost gibanja
– delo v skupini razvija odnos do sočloveka, sklepajo se neprecenljive prijateljske vezi

 

Naš moto: ZDRAVO, SREČNO, USPEŠNO!

S to vodilno mislijo smo zajeli najpomembnejše, kar nam daje šport in kar lahko ponudimo otrokom.
Naša prva skrb je zdrava vadba: upoštevamo merila dobrega ogrevanja, skrbimo za kakovostno mišično strukturo in za varnost na treningu.
Če otroci niso srečni, je vse zaman. Vadbene ure zato oblikujemo tako, da upoštevamo želje otrok.
Uspeh ima več obrazov. Ne kaže se le v doseženih rezultatih na športnih tekmovanjih. Smeh, sreča in veselje so pogosto prezrti pokazatelji uspeha. A ne v Bleščici: v naših telovadnicah je takšnih uspehov na pretek.

Moto “ZDRAVO, SREČNO, USPEŠNO!” nas je popeljal prek meja okorelega dojemanja športa in stkal trdno vez med vaditeljicami in dekleti. Starši lahko veliko pripomorete k temu, da to vez okrepite, da bodo deklice ostale zveste športu in s tem zdravemu načinu življenja in razmišljanja. Šport ni le fizična aktivnost, temveč pomeni tudi bistveno vzgojno prvino, ki ima različne obraze. Otrok v športu pridobiva smisel za red in disciplino, delovne navade, vztrajnost, borbenost, koordinacijo in še mnoge druge pozitivne lastnosti. Še o eni vzgoji želim spregovoriti, to je vzgoja srca. Vaditeljice gradijo samozavest otrok, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, pomagajo jim tudi, da vzpostavijo sočuten, spoštljiv in strpen odnos do sočloveka. Naj se torej zdravemu, srečnemu in uspešnemu načinu vadbe pridruži še vzgoja srca.

 

Motivacijski sistem Bleščica

Z motivacijskim sistemom želimo deklice dodatno motivirati za redno in dolgoletno vadbo. Dosežke deklet vpisujemo v izkaznico. V petih letih lahko deklica pridobi naslednje nazive:

– prvo leto vadbe: BRONASTA BLEŠČICA
– drugo leto vadbe: SREBRNA BLEŠČICA
– tretje leto vadbe: ZLATA BLEŠČICA
– četrto leto vadbe: BISERNA BLEŠČICA
– peto leto vadbe: DIAMANTNA BLEŠČICA in ČASTNA ČLANICA KLUBA

 

Pridobivanje samozavesti

Samozavest deklet gradimo z veliko pohvale na vsakem treningu. Vaditeljice skrbijo za to, da dekleta med seboj komunicirajo na pozitiven način, to je brez posmehovanja in negativnih komentarjev, ter pohvalijo dekleta, kadar druga drugo spodbujajo z vzkliki in ploskanjem, na primer pri tekmovalnih igrah in pri prikazu vaj. Besedno stimulacijo vaditeljice občasno podkrepijo z drobnimi pozornostmi, na primer z nalepkami in pisnimi pohvalami.
Primer dodatne stimulacije za prizadevanje je podelitev naslova PrimaBleščica: na vsakem treningu je to druga deklica, ki vodi ogrevanje, stoji v ospredju pri celotnem poteku vadbe in izbere igrico, ki se jo igrajo na koncu.

 

Zaključek

Naj še enkrat poudarim, da je program Bleščice rekreativne narave, namenjen zadovoljstvu otrok in skrbi za njihovo fizično in psihično moč. Tu ni prostora za medsebojno kosanje in tekmovalnost. Do deklet gojimo spoštljiv in topel odnos, upoštevamo njihovo različnost in temu primerno oblikujemo vadbo. Vaditeljice pokažejo svojo naklonjenost vsem dekletom v enaki meri, poleg tega skrbijo za dobre odnose med dekleti v skupini, pa tudi za pozitiven odnos do sotekmovalk in sodnic. Vsako tekmovanje ali nastop mora biti za dekleta praznik, priložnost za druženje in oblikovanje pozitivnega načina razmišljanja. Trenutki, v katerih pokaže, kaj se je naučila, ji morajo ostati v spominu kot trenutki, ko je premagala svoje strahove. To so torej trenutki, napolnjeni z veseljem in srečo, ne glede na uvrstitev, ki jo je dosegla.
Vaditelji se zavedamo velike odgovornosti, ki jo nosimo pri svojem delu. Dekletom moramo dati znanje, ki jih bo naredilo samozavestne in bo v njih prebudilo željo, da se naučijo še več. Pokazati jim moramo, kaj je športno obnašanje in jih za takšno obnašanje tudi navdušiti.

 

Športni pozdrav!
Petra Kamenšek
strokovna voditeljica Športnega kluba Bleščica

Vadbo na šolah v mestni občini Ljubljana sofinancira MOL.